Poloha Leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny v doline rieky Myjava sedem kilometrov  východne od Senice.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1262 pod názvom Petrus. Jej pomenovanie pravdepodobne pochádza od slova prietrž. V stredoveku patrila k holíčskemu panstvu, neskôr k brančskému panstvu. V roku 1773 sa stala artikulárnym miestom, teda […]

Čítať viac →

Poloha Leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny dvanásť  kilometrov severovýchodne od Senice.   História Hoci toto územie bolo nepretržite obývané od praveku, obec sa po prvý raz spomína až v roku 1927 pod názvom Berench. Väčšina archeologických nálezov sa viaže k lokalite  Starý hrad, ktorá sa nachádza v chotári obce. Najviac sú zastúpené  pamiatky  zo […]

Čítať viac →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát dvadsaťosem kilometrov východne od Malaciek.   História Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1394. Jej názov pochádza od starých pomenovaní obce Zenthpeter (1394), Sanctus Petrus(1408), Blawacky Seaty Petre (1773). obec bola v minulosti súčasťou plaveckého panstva s výnimkou rokov 1496 až 1550, keď patrila k panstvu […]

Čítať viac →

Poloha Leží  pod úpätím Malých Karpát  trinásť kilometrov juhovýchodne od Senice.   História V historických listinách sa obec po prvý raz spomína v roku 1262 pod menom Ozus. Najstaršia osada pravdepodobne vznikla na hranici dnešných chotárov Prietrže a Osuského na močiaristej pôde. Keďže ju neustále zaplavovala rieka Myjava, osadníci sa presídlili na suché, vyššie položené […]

Čítať viac →

Poloha Leží na terase rieky Morava dvanásť kilometrov juhozápadne od Šaštína-Stráží.   História Názov obce Zent Janos (1449), Sankt Johan an der March (1771) a Swaty Jan (1773) pochádza od mena patróna kostola, obce alebo fary. Neskôr bol rozšírený o orientačný prívlastok Moravský  (podľa rieky Morava). Obec sa po prvý raz spomína v roku 1449. […]

Čítať viac →

Poloha Leží v centrálnej časti Borskej nížiny dvadsaťtri kilometrov severovýchodne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1392, keď patrila k panstvu Ostrý Kameň. Jej dnešný názov sa vyvinul z prechádzajúcich názvov Allaxar, Laxar Nowa Wes, Laksárújfalu, Laksar-Neudorf, ktoré v maďarčine vyjadrujú domy, resp. obydlia stojace na bahnistom teréne. […]

Čítať viac →

Poloha Ležia na severe Borskej nížiny neďaleko rieky Morava, ktorá tu priberá svoj najväčší záhorský prítok  – Myjavu, desať kilometrov západne od Šaštína-Stráží. Sú železničnou križovatkou Záhoria.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1468 pod názvom Kuth, v roku 1498 ako Kwthy. Názov obce pochádza od slova kút (vo význame vzdialené […]

Čítať viac →

Poloha Leží na severe Borskej nížiny šesť kilometrov západne od Šaštína-Stráží.   História Obec sa pôvodne nazývala Kuklo, resp. Kukulo. Toto pomenovanie pochádza od mena staromaďarského kmeňa sedmohradských Sikulov, ktorí strážili strategické miesta pri hraniciach a dôležitých cestách v Uhorsku. Do slovenských osád sa dostali vďaka kráľovskému rodu Arpádovcov v 12. storočí. Obec sa po […]

Čítať viac →

Poloha Leží na styku borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov západne od Senice.   História Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. V  najstarších listinách  sa zapisovala ako Kowalow, Kavalow, prípadne Kowalotz. Názov pochádza od slova kovať a Koválov je v tomto význame  dom s vyhňou, res. Majetok kováča. Obec v stredoveku […]

Čítať viac →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát jedenásť kilometrov južne od Senice.   História Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262. Staré názvy osady (Jabluncha, Jabluncz, Jablonitza) naznačujú, že jej pomenovanie pochádza od slova jabloň. Tieto ovocné stromy sa oddávna sadili najmä na križovatkách dôležitých obchodných ciest. Na takejto križovatke Českej cesty a cesty […]

Čítať viac →