kuklov

Poloha

Leží na severe Borskej nížiny šesť kilometrov západne od Šaštína-Stráží.

 

História

Obec sa pôvodne nazývala Kuklo, resp. Kukulo. Toto pomenovanie pochádza od mena staromaďarského kmeňa sedmohradských Sikulov, ktorí strážili strategické miesta pri hraniciach a dôležitých cestách v Uhorsku. Do slovenských osád sa dostali vďaka kráľovskému rodu Arpádovcov v 12. storočí. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1373 ako Kukulleu. V tom čase bola zastávkou na obchodnej ceste z Moravy do Bratislavy. Postupne sa z názvov Kuklyo(1449) a Kuklow (1773) zaužíval nemecký názov Kuglhof a slovenský Kuklov. V priebehu histórie obec často menila majiteľov. Postupne patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinku, od 16 storočia bola súčasťou hradného panstva Ostrý Kameň, neskôr patrila šaštínskeho panstva. V roku 1828 mala dva razy viac obyvateľov ako v súčasnosti. Tvorila poddanskú poľnohospodársku a remeselnícku osadu a jej obyvatelia boli známy tkáči.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok zaujme rímsko-katolícky klasicisticky upravený kostol sv. Štefana Kráľa. Jeho jadro pochádza zo 14. storočia, na konci 18. storočia ho prestavali. Dominantou kostola je hlavný oltár s obrazom sv. Štefana Kráľa od E. Massányiho.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

KuklovKuklov

Obecný úrad Kuklov 203

908 78 Kuklov

Email: obeckuklov@stonline.sk

Tel.: 034/6582125

Web: www.obeckuklov.sk