kuty

Poloha

Ležia na severe Borskej nížiny neďaleko rieky Morava, ktorá tu priberá svoj najväčší záhorský prítok  – Myjavu, desať kilometrov západne od Šaštína-Stráží. Sú železničnou križovatkou Záhoria.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1468 pod názvom Kuth, v roku 1498 ako Kwthy. Názov obce pochádza od slova kút (vo význame vzdialené miesto  obyčajne v ohybe riek, ciest alebo pohorí). Osada vznikla v uhle, ktorý zvierajú rieky Morava a Myjava, táto skutočnosť sa odrazila v jej pomenovaní. V stredoveku patrila k panstvu hradu Ostrý Kameň, neskôr k šaštínskemu panstvu. Od roku 1736 ju vlastnili Habsburgovci. V roku 1720 Kútoch pracovali tri mlyny. Obec v tom čase mala výsadu usporadúvania šiestich výročných jarmokov. Život obce v minulosti ovplyvňovali rieky Morava a Myjava nielen povodňami a záplavami, ale predovšetkým poskytovaním obživy miestnemu obyvateľstvu. Boli bohaté na ryby, a tak sa veľká časť obyvateľov Kútov zaoberala okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom. V obci sa rozvíjali aj remeslá, napríklad tkáčstvo, košikárstvo a lisovanie konopného oleja. Podobne ako iné obce v okolí aj Kúty v roku 1831 zachvátila epidémia cholery, počas ktorej zomrelo za dva mesiace viac ako 300 ľudí. Koncom 19. storočia sa mnohí obyvatelia Kútov vysťahovali do Ameriky.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok zaujme rímsko-katolícky barokový kostol sv. Jozefa Pestúna. Postavili ho v rokoch 1716 až 1726, v roku 1926 bol opravený. Na námestí stojí pamätník venovaný pamiatke národného buditeľa a spisovateľa Andreja Radlinského. Je to bronzová socha v nadživotnej veľkosti na pieskovcovom podstavci od A. Kováčika (1930).

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Kútykuty_852_928

Obecný úrad Kúty, Námestie Radlinského 981

908 01 Kúty

Email: obec@kuty.sk

Tel.: 034/6999611

Web: www.kuty.sk