jablonica

Poloha

Leží na úpätí Malých Karpát jedenásť kilometrov južne od Senice.

 

História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262. Staré názvy osady (Jabluncha, Jabluncz, Jablonitza) naznačujú, že jej pomenovanie pochádza od slova jabloň. Tieto ovocné stromy sa oddávna sadili najmä na križovatkách dôležitých obchodných ciest. Na takejto križovatke Českej cesty a cesty vedúcej pozdĺž východného úpätia Malých Karpát vznikla osada Jablonica. Najskôr patrila k hlohoveckému panstvu, neskôr sa stala súčasťou korlátskeho panstva (v určitom období bola sídlom jeho majiteľov). Významnou udalosťou v dejinách obce bolo jej povýšenie na mesto a získanie trhového práva v roku 1607. V tom čase boli pánmi hradu Korlátko Apponyiovci, ktorí dali na mieste bývalého hradiska vybudovať renesančný kaštieľ. V roku 1663 Jablonicu spustošili Turci. Výsady mesta stratila v roku 1704.

Väčšina obyvateľstva v minulosti pracovala v poľnohospodárstve a v neďalekých lesoch. V obci pracoval už od roku 1607 pivovar, píla, kameňolom, miestni obyvatelia sa venovali aj rezbárstvu, výšivkárstvu a čipkárstvu.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok záujme pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia. Po spustošení Turkami ho v roku 1663 opäť postavili. Barokovo-klasicistická fasáda pochádza zo sedemdesiatych rokov 18. storočia. K najzaujímavejším sakrálnym pamiatkam obce patrí rímsko-katolícky barokový kostol sv. Štefana Kráľa prestavaný v rokoch 1750 až 1752 zo staršieho kostola. Niektoré dekoračné prvky v interiéri pochádzajú z dielne G. R. Donnera. Na malom, umelo navŕšenom kopci je postavená kalvária. Pochádza z rokov 1756 až 1758 a jej autorstvo sa pripisuje J. J. Dorfmeisterovi.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Jablonicajablonica_e_845_893

Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801

906 32 Jablonica

Email: obec@jablonica.net

Tel.: 034/6583123

Web: www.jablonica.sk