Záhorie je vojenský obvod na Slovensku v okrese Malacky. Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 na pozemkoch Vojenské lesné podniky, ktoré boli založené v r. 1918 kúpou pozemkov od grófa Pálfyho pre výcvikové potreby Ministerstva obrany. Na jeho území sú v súčasnosti tri vojenské výcvikové priestory (VVP): VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP […]

Read More →

Poloha Ležia v Bielych Karpatoch deväť kilometrov severozápadne od Myjavy na hranici medzi Slovenskou a Českou republikou.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1394 pod názvom Vrbowich ako majer patriaci k brančskému panstvu. Majer tu existoval prakticky  až do polovice 16. storočia, keď sa začalo osídľovanie poddanskej dediny známej ako Warbócz. […]

Read More →

Poloha Leží v údolí rieky Myjava na úpätí Bielych Karpát päť kilometrov severne od Myjavy.   História Predpokladá sa, že od predhistorických čias až do obdobia vrcholného stredoveku bolo územie dnešnej obce zalesnené a neobývané. Podľa písomnej zmienky o existencii majera na tomto území boli v katastri obce Stará Myjava obrábané polia a lúky, na […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov východne od Myjavy. Je vzdialený  len niekoľko kilometrov od Veľkej Javoriny, významného rekreačného strediska celého Myjavska.   História Miestni obyvatelia v minulosti väčšinou obrábali pridelenú poľnohospodársku pôdu a venovali sa chovou hospodárskych zvierat. Okrem toho vynikali vo výrobe rastlinného oleja, rozšírené bolo tkáčstvo, výšivkárstvo, výroba čipiek a dreveného […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov južne od Myjavy.   História Samostatnou obcou je od roku 1957, po odčlenení kopaníc od obce Košariská – Priepasné. Tvoria ho malé osady roztratené po Myjavskej pahorkatine. Prví osadníci prišli na toto územie pravdepodobne  v 15. storočí. Vyklčovali časť lesa a premenili ho na poľnohospodársku pôdu. Zaoberali sa […]

Read More →

Poloha Leží pod úpätím Bielych Karpát pod masívom Javoriny päť kilometrov severovýchodne od Myjavy.   História Kopaničiari z Poradia sa v minulosti preslávili najmä ako chýrni výrobcovia ľanového a konopného plátna, dreveného riadu a náradia, ktoré predávali na Morave a v Rakúsku. Poľnohospodárstvo, ktoré bolo v minulosti  hlavným zameraním obyvateľov obce, zostalo aj v 20. […]

Read More →