podbranc

Poloha

Leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny dvanásť  kilometrov severovýchodne od Senice.

 

História

Hoci toto územie bolo nepretržite obývané od praveku, obec sa po prvý raz spomína až v roku 1927 pod názvom Berench. Väčšina archeologických nálezov sa viaže k lokalite  Starý hrad, ktorá sa nachádza v chotári obce. Najviac sú zastúpené  pamiatky  zo slovenského  obdobia, keď na vrchu Starý hrad existovalo významné hradisko. Osada Podbranč sa vyvinula pravdepodobne  až v 13. storočí. Miestni obyvatelia  sa zaoberali najmä roľníctvom a chovom dobytka. V obci boli už na začiatku 19. storočia  dva mlyny, ku ktorým neskôr pribudol kameňolom. Podbranč mal v roku 1787 takmer dva razy viac obyvateľstva ako v súčastnosti.

 

Pamiatky

Zrúcanina hradu Branč: sa týči na výraznom homoľovitom kopci vo výške 475 k n. m. nad podbrančskou  osadou Podzámok. Branč patril do siete pohraničných hradov, ktoré zabezpečovali ochranu ciest smerujúcich z Moravy ku karpatským priesmykom. Vznikol neďaleko Starého hradu už pred rokom 1241 a stal sa strediskom správy rozsiahleho hradného panstva. Postavil  ho trenčiansky župan Baša, ktorý ho neskôr predal rodu Abovcov, majiteľom  hradu Korlátko. V 14. storočí brančský majetok opäť pripadol kráľovskej korune a až v roku 1394 ho uhorský kráľ  Žigmund Luxemburský daroval Stiborovi zo Stiboríc. Už v tomto období patrilo k brančskému panstvu 12 obcí. K neslávne známym  majiteľom hradu patril v 15. storočí  lúpežný rytier Pongrác z Mikuláša, ktorý ohrozoval susedné hrady a obchodníkov  s tovarom prechádzajúcim  po Českej  ceste. V 16. storočí hrad vlastnili Nyáriovci a postupne sa brančské panstvo stalo majetkom viacerých šľachtických  rodov, ktoré utvorili komposesorát ( spoluvlastníctvo). V priebehu storočí sa neustále zdokonalovala i ochrana hradu. Jeho najstaršie jadro  tvorí gotický horný hrad, ktorý sa skladal z veže, paláca a kaplnky situovaných na malom nádvorí. Nižšie ležiace podhradie postavili v 15. a 16. storočí ako súvislý obranný pás prispôsobený nepravidelnému skalnatému terénu. V 17. storočí sa hrad stal útočiskom okolitého obyvateľstva pred Turkami. Do histórie sa zapísala i mučením účastníkov náboženskej vzbury  poddaných  z Turej Lúky a zo Senice v roku 1672 a väzením protestantských kňazov odsúdených bratislavským  súdom na galeje  o dva roky neskôr. Koncom 17. storočia hrad vyhorel, postupne z neho odviezli nábytok, zbúrali opevnenia a nechali objekt chátrať. Od začiatku 18. storočia nebol obývaný. Z jednotlivých budov v súčasnosti stoja už len zvyšky obvodových múrov a niektoré súvislejšie úseky dolného hradu.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

PodbrančPodbranč

Obecný úrad Podbranč 219

906 41 Podbranč

Email: oupodbranc@stonline.sk

Tel.: 034/6282430

Web: www.podbranc.sk

 

 

Hrad Branč