Združenia miest a obcí Záhorie – základné informácie (aktualizácia február 2015) ORGÁNY ZMO Záhorie:  Snem        – 75 členov (viď členská základňa)  Rada         – 15 členov (viď členovia Rady ZMO Záhorie)   Predseda   – Ing. Bc. Peter Pobuda   Tajomník – Ing. Dušan Vavrinec   Kontrolná komisia ZOZO: Ing. Oľga Procházková, Terézia Kučerová, Ing. Boris Soukup  Kluby […]

Read More →