plavecky_peter

Poloha

Leží na úpätí Malých Karpát dvadsaťosem kilometrov východne od Malaciek.

 

História

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1394. Jej názov pochádza od starých pomenovaní obce Zenthpeter (1394), Sanctus Petrus(1408), Blawacky Seaty Petre (1773). obec bola v minulosti súčasťou plaveckého panstva s výnimkou rokov 1496 až 1550, keď patrila k panstvu Ostrý Kameň. V 17.storočí ju stavovské vojská viac krát vypálili, v 18.storočí ju postihli požiare. Obyvatelia obce svoje obydlia vždy opravili do pôvodnej podoby, takže dnes Plavecký Peter reprezentuje typickú roľnícku usadlosť západného Slovenska so všetkými známymi prvkami ľudovej architektúry. Sídelné jadro obce tvorí dvojradová zástavba pozdĺž cesty, ktorá sa okolo kostola šošovkovite rozlišuje. Zástavba roľníckych dvorov je jednostranná, kolmá na komunikáciu. Vpredu je dom, za ním hospodárska budova s maštaľou, šopou, chlievmi a stodolou na záhumní. Základným stavebným materiálom pamiatkovo chránených domov v Plaveckom Petri je nepálená tehla. Spodná časť stien je vymurovaná z kameňa. Je zaujímavé, že v obci boli murované domy už v roku 1785. vo vnútri sú steny omazané hlinou a vybielené vápnom. Omietka je ochranným i dekoratívnym prvkom muriva. Sedlová ochrana ná do ulice murovaný štít, ktorý od čelnej steny oddeľuje rímsa pokrytá jedným radom škridiel. Štít je často barokovo ozdobený alebo klasicisticky profilovaný. Pôvodne slamené strechy dnes väčšinou pokrýva škridla.

 

Pamiatky

Súčasťou pamiatkovej rezervácie je pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Petra a sv. Pavla Apoštolov z roku 1600. v roku 1712 ho barokovo prestavali. Postavili ho na mieste staršieho chrámu a ohradili pevnostným múrom.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Plavecký Peterplavecky peter_864_728

Obecný úrad Plavecký Peter 137

906 35 Plavecký Peter

Email: ouplav.peter@senicanet.sk

Tel.: 034/6539125

Web: www.plaveckypeter.sk