prietrz

Poloha

Leží na západnom okraji Myjavskej pahorkatiny v doline rieky Myjava sedem kilometrov  východne od Senice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1262 pod názvom Petrus. Jej pomenovanie pravdepodobne pochádza od slova prietrž. V stredoveku patrila k holíčskemu panstvu, neskôr k brančskému panstvu. V roku 1773 sa stala artikulárnym miestom, teda obcou , kde mohol byť evanjelický kňaz, kostol a škola. Na začiatku 19.storočiáa počet obyvateľov Prietrže vysoko prevyšoval súčasný stav. V chotári obce sa nachádzalo osem mlynov. Myšlienka družstevníctva  tu podobne ako v Sobotišti zapustila pevné korene a po 1.svetovej vojne v obci existovalo niekoľko družstevných spolkov a prevádzok.

 

Pamiatky

Zaujímavou sakrálnou stavbou je evanjelický nerománsky kostol postavený v roku 1906 podľa plánov M. M. Harminca. Postavili ho na pôdoryse rovnoramenného kríža s pristavanou vežou. Katolícka kaplnka sa spomína už pred rokom 1565, zbúrali ju však pravdepodobne v období náboženských sporov medzi evanjelikmi a katolíkmi. Obdobie 2.svetovej vojny a protifašistického odboja pripomína Pamätná izba protifašistických bojovníkov  v osade U Rehušov: Je spomienkou na miestnu partizánsku skupinu a na trestnú výpravu nemeckého oddielu do Prietrže, počas ktorej nemecký vojaci zapálili stodoly, zabili osem mužov  a ostatných zajali. V exteriéri je pamätník Slovenského národného povstania . Tvorí ho vertikálny kompozícia vysokých tyčí obklopených prstencom postáv.

 

Kultúrne tradície

Obec si až do súčasnosti udržiava folklórne tradície a ľudové zvyky.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Prietržprietrz_869_1806

Obecný úrad Prietrž 126

906 11 Prietrž

Email: starostka@obecprietrz.sk

Tel.: 034/6548613

Web: www.obecprietrz.sk