Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 5.júna 2013 Uznesenie č. 02/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu zo zasadnutia 24.Snemu ZMOSc) informáciu o príprave ZOZO na Slovakia Tour 2014 a plánovaných výdavkochd) informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Smrdáky. 2. Odporúča schváliť:a) zmenu rozpočtu ZOZO s navýšením výdavkov […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 5.júna 2013 Uznesenie č. 02/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu zo zasadnutia 24.Snemu ZMOSc) informáciu o príprave ZOZO na Slovakia Tour 2014 a plánovaných výdavkochd) informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu – OOCR Smrdáky. 2. Odporúča schváliť:a) zmenu rozpočtu ZOZO s navýšením výdavkov […]

Read More →

Uznesenia zo zasadnutia Rady ZOZO zo dňa 12.septembra 2013   Uznesenie č. 03/2013 Rada ZOZO: 1. Berie na vedomie: a) informáciu o plnení uznesení Rady ZOZOb) informáciu o príprave mimoriadneho snemu ZOZOc) informáciu zo zasadnutia finančnej sekcie Rady ZMOSd) informáciu o možnostiach využitia príspevkov na podporu aktivačných prác podľa zákona č.5/2001 Z.z. o službách zamestnanostie) žiadosť p.Ivánka o finančný […]

Read More →