laksarska_nova_ves

Poloha

Leží v centrálnej časti Borskej nížiny dvadsaťtri kilometrov severovýchodne od Malaciek.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1392, keď patrila k panstvu Ostrý Kameň. Jej dnešný názov sa vyvinul z prechádzajúcich názvov Allaxar, Laxar Nowa Wes, Laksárújfalu, Laksar-Neudorf, ktoré v maďarčine vyjadrujú domy, resp. obydlia stojace na bahnistom teréne. V 18. a 19. storočí vystriedala viacerých majiteľov (Batthyányiovci, Zichyovci, Jasenákovci). V 19. storočí tu vlastnil najväčší majetok gróf Hohenlohe. Je zaujímavé, že počet obyvateľov v prvej tretine 19. storočia prevyšoval súčasný stav (v roku 1828 mala obec 1 220 obyvateľov). Do 19. storočia patrila do chotára obce aj samota Niklašov (Nickelhof), z ktorej sa v 19. storočí vyvinula samostatná obec Mikulášov (v roku 1828 mala 296 obyvateľov). Od roku 1967 je súčasťou Lakšárskej Novej Vsi. Dominantným zamestnaním obyvateľstva tohto územia bolo poľnohospodárstvo. Na Lakšárskom potoku pracovalo v minulosti niekoľko vodných mlynov.

 

Pamiatky

Ku kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí rímsko-katolícky barokový kostol sv. Vavrinca z roku 1729, ktorý neskôr upravili. Obkolesuje ho obranný múr so strieľňami z konca 17. storočia. Baroková kaplnka sv. Šimona a Júdu pochádza z polovice 18. storočia. V miestnej časti Mikulášov sa nachádza klasicistická kaplnka z konca 18. storočia.

 

Príroda

V chotári obce sa na ploche 118, 9 ha rozprestiera štátna prírodná rezervácia Červený rybník, ktorú tvorí slatinné rašelinisko so spoločenstvami vlhkomilných rastlín. Chráneným územím je aj štátna prírodná rezervácia Bahno – zelienka (82,5 ha) s pôvodnými močiarnymi spoločenstvami a rašeliniskom.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Lakšárska Nová Veslaksarska n ves_853_1467

Obecný úrad Lakšárska Nová Ves 90

908 76 Lakšárska Nová Ves

Email: laksar@stonline.sk

Tel.: 034/6549817

Web: www.laksarskanovaves.sk

 

 

Náučný chodník Lakšárska Nová Ves – Tomky