kovlov

Poloha

Leží na styku borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov západne od Senice.

 

História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. V  najstarších listinách  sa zapisovala ako Kowalow, Kavalow, prípadne Kowalotz. Názov pochádza od slova kovať a Koválov je v tomto význame  dom s vyhňou, res. Majetok kováča. Obec v stredoveku patrila k brančskému  panstvu, v 16. storočí k šaštínskemu panstvu a od roku 1736 Habsburgovcom. Na začiatku 20. storočia sa Koválov preslávil paličkovanou čipkou s výrazným vzorom z prírodných konopných nití a bavlny.

 

Pamiatky

Ku kultúrno-historickým pamiatkam Koválova patrí neskorogitický rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja z prvej polovice 16. storočia. V 18. storočí ho barokovo prestavali a koncom 19. storočia zreštaurovali. Za obcou sa nachádza barokovo-klasicistická kaplnka z roku 1785, upravená v 19. a 20. storočí. Hlavný oltár s obrazom sv. Anny pochádza z konca 18. storočia. V okolí obce sa nachádzajú sírnaté pramene.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Koválovkovalov_850_2406

Obecný úrad Koválov 216

906 03 Smrdáky

Email: obeckovalov@stonline.sk

Tel.: 034/6536425

Web: www.kovalov.sk