Ukazovateľ Stav rozpočtu k 31.12.2012 Schválený rozpočet na rok 2013 Návrh I.zmeny rozpočtu na rok 2013 Absolútne vyjadrenie zmeny                         Príjmy 29 758,03 42 014,00 42 014,00 0,00 Členské príspevky ZOZO za aktuálny rok   29 745,80 29 000,00 29 000,00 0,00 Členské príspevky […]

Read More →