Poloha Leží na styku Chvojnickej pahorkatiny s Borskou nížinou päť kilometrov severovýchodne od Šaštína-Stráží.   História V prvej písomnej zmienke o obci z roku 1392 sa spomína ako Chepan. Názov obce má základ v mene Čepan (pravdepodobne jeden zo zakladateľov osady), po taliansky Stephanus, po slovensky Štefan. Podobné mená (Chepanoua z roku 1396 a Chepano […]

Read More →

Poloha Ležia v severnej časti Borskej nížiny dvanásť kilometrov západne od Senice.   História Obec vznikla až v 19.storočí z kopaničiarskeho sídla v chotári obce Borský Peter. Samostatnosť získala v roku 1926. Obyvatelia  sa zaoberali roľníctvom a chovom hovädzieho dobytka. V Šajdíkových Humenciach pôsobil známy slovenský spisovateľ Peter Jilemnický.   Príroda V chotári obce sa […]

Read More →

Poloha Leží na rozhraní Myjavskej a Chvojnickej pahorkatiny v dolina potoka Malina osem kilometrov severne od Senice.   História Obec sa po prvý raz spomína v listine z roku 1241 ako Zobodycha cum castro lapideo Berench. Z ďalších pomenovaní (Zobodyscha, Szobotistya) sa postupne ustálil názov Sobotište (po nemecky Sobotischte).  Obec od konca 13. storočia patrila […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine deväť kilometrov severozápadne od Senice.   História Vďaka sírnatým liečivým prameňom sa stali známymi kúpeľnými strediskami. Prvá  písomná zmienka o obci pochádza z roku 1436. Jej stredoveké názvy sa menili: Szmerdecze, Szmradaku a Szmerdak. Tieto pomenovania obce pochádzali od charakteristických zápachov minerálnych  sírovodíkových prameňov, ktoré sa v okolí obce spomínajú […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine tri kilometre severne od Šaštína-Stráží.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1392 Somola. Neskoršie názvy Zmolenyche, Zmolyncz, Szmolinszka alebo Zmolenice pochádzajú od slova smol, resp. zmol, čo pravdepodobne znamenalo miesto, kde sa vyrábala smola alebo decht z prírodných zdrojov: miazgy borovíc, briez, brestov a podobne. Smolinské […]

Read More →

Poloha Ležia na terase rieky Morava dvanásť kilometrov juhozápadne od Šaštína-Stráží. Sú prakticky spojené s Moravským Sv. Jánom.   História Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1402. Sekule sa často spomínajú v súvislosti s osídlením strážneho kameňa Siklov. Jeho názov sa zachoval v pomenovaní Zekel, neskôr v slovenskom názve Sekule a v nemeckom […]

Read More →

Poloha Ležia na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny v doline Paseckého potoka šesť kilometrov severne od Senice.   História Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Rypka sa viaže k roku 1394. Osada patrila k brančskému panstvu, ktoré tu vlastnilo už na začiatku 17. storočia rozsiahle  rybníky ( názvy ribki, neskôr Rybky pravdepodobne vychádzali  z existencie  […]

Read More →

Poloha Leží na východnej časti Chvojnickej pahorkatiny šesť kilometrov severne od Senice.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1439 ako súčasť korlátskeho panstva. Od 16. storočia patrila k brančskému panstvu. V 18. storočí malo Rovensko viacerých zemepánov, z ktorých najznámejšie boli rody Apponyiovcov, Révayovcov, Jesenákovcov, Majthényiovcov a od polovice 19. storočia […]

Read More →

Poloha Leží na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny v  doline Paseckého potoka deväť kilometrov severne od Senice.   História V roku 1960 sa Rohov zlúčil so susednými Rybkami a vznikla obec Rohovské Rybky. V roku 1990 sa obe obce opäť osamostatnili. Rohov sa po prvý raz spomína obec  patriaca  k brančskému panstvu. Miestni obyvatelia boli známi […]

Read More →

Poloha Ležia na úpätí Malých Karpát dvadsať kilometrov južne od Senice.   História Hoci prvá písomná zmienka o Prievaloch pochádza až z roku 14389, je nesporné, že osada ležiaca pri Českej ceste existovala oveľa skôr. Potvrdzuje to i datovanie starého kostola  do polovice 12.storočia . V roku 1241 obec spustošili Tatári, a preto uhorský kráľ […]

Read More →