Záhorie je vojenský obvod na Slovensku v okrese Malacky. Vojenský obvod Záhorie bol zriadený v roku 1950 na pozemkoch Vojenské lesné podniky, ktoré boli založené v r. 1918 kúpou pozemkov od grófa Pálfyho pre výcvikové potreby Ministerstva obrany. Na jeho území sú v súčasnosti tri vojenské výcvikové priestory (VVP): VVP Záhorie, VVP Kuchyňa a VVP […]

Read More →

Poloha Leží v južnej časti Záhorskej nížiny sedem kilometrov severozápadne od Stupavy.   História Prvá písomná zmienka o Zohore pochádza z roku 1314. Obec sa spomína ako Sahur. Bola poddanskou dedinou pajštúnskeho panstva a v polovici 16. storočia jej obyvateľstvo doplnili chorvátski osadníci. Už od 18. storočia sa tu pestovali konope, s ktorým Zohorčania obchodovali […]

Read More →

Poloha Leží v centrálnej časti Borskej nížiny šesťnásť kilometrov severne od Malaciek.   História Obec vznikla pravdepodobne až v 14. storočí. Zo 16. storočia, keď sa tu usadili chorvátski kolonisti, sa zachoval názov Zobod. Postupne sa pretransformoval na Zavod (1557) a dnešný Závod. Názov zrejme motivovala skutočnosť, že pôvodná osada sa nachádzala za vodou, riekou, […]

Read More →

Poloha Leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek.. Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska.   História Má 1 400 obyvateľov a leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek. Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska. Obec sa po prvý raz […]

Read More →

Poloha Leží na brehu rieky Morava desať kilometrov severozápadne od Stupavy   História Obec sa po prvý raz písomne spomína v listine z roku 1217 pod názvom Znoyssa (Znojša). V stredoveku bola poddanskou obcou pajštúnskeho, resp. Stupavského panstva. V 16. storočí sa v nej usadili chorvátski kolonisti. Okrem stupavského panstva boli vlastníkmi chotára i početné […]

Read More →

Poloha Ležia na Borskej nížine pri potoku Rudava desať kilometrov severne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378 pod názvom Noglew. V prvých listinách sa uvádza ako osada lukostrelcov, ktorí strážili pohraničnú pevnosť. Aj nemecké pomenovanie Grosschutzen naznačuje, že šlo o strážnu pohraničnú osadu. Vývoj názvu je spoločný s […]

Read More →

Poloha Leží pri rieke Morava trinásť kilometrov západne od Malaciek.   História Obec sa v prvej písomnej zmienke z roku 1511 spomína pod menom Dyrenpurg. V minulosti sa po maďarsky zapisovala pod názvom Dimburg a po nemecky ako Durnburg. Od roku 1948 sa nazýva Suchohrad. V 16. storočí sa obec patrila k plaveckému panstvu. Obyvatelia […]

Read More →

Poloha Leží v centrálnej časti Borskej nížiny pätnásť kilometrov severovýchodne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1592 pod názvom Hausbruun. Z tohto názvu sa neskôr vyvinul maďarský názov Hasprunka a nemecký Hausbrunn (haus – dom, domáci, brunn – studňa). Názov pravdepodobne podmienila blízkosť studne.  Prekladom nemeckého názvu vzniklo dnešné […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát pätnásť kilometrov východne od Malaciek.   História Má 1 590 obyvateľov a leží na úpätí Malých Karpát pätnásť kilometrov východne od Malaciek. Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1367 ako Zeleskut či Zyleskuth. Názov pochádza podľa povesti od slov slaninsko alebo solinsko, ktoré sa tu nachádzalo. […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát jedenásť kilometrov východne od Malaciek.   História Prvá písomná zmienka o obci s názvom Rorbach pochádza z roku 1532, keď patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Z viacerých názvov obce (Rarbach, Ralboch, Rarbok, po nemecky Rohrbach) sa postupne vyvinul dnešný názov Rohožník. V roku 1538 sa stal majiteľom […]

Read More →