zavod

Poloha

Leží v centrálnej časti Borskej nížiny šesťnásť kilometrov severne od Malaciek.

 

História

Obec vznikla pravdepodobne až v 14. storočí. Zo 16. storočia, keď sa tu usadili chorvátski kolonisti, sa zachoval názov Zobod. Postupne sa pretransformoval na Zavod (1557) a dnešný Závod. Názov zrejme motivovala skutočnosť, že pôvodná osada sa nachádzala za vodou, riekou, močiarmi (pravdepodobne z pohľadu hlavnej cesty). Obec v stredoveku patrila k panstvu Ostrý Kameň. Na začiatku 19. storočia to už bola na slovenské pomery veľká obec s 2 300 obyvateľmi. Väčšinou boli zamestnaní  v poľnohospodárstve a venovali sa remeslám.

 

Pamiatky

K najzaujímavejším kultúrno-historickým pamiatkam patria dva rímsko-katolícke  kostoly. Jeden z nich stojí na miestnom cintoríne. Je to pôvodne gotický kostol postavený v roku 1339, s novou klenbou z roku 1622.  Zreštaurovali ho v roku 1777. Druhý je kostol sv. Michala. Ide o neogotickú stavbu z roku 1897.

 

Príroda

Do chotára obce zasahuje štátna prírodná rezervácia Abrod, ktorej časť patrí Veľkým Levárom  a časť Závodu.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Závodzavod_891_819

Obecný úrad Závod

908 72 Závod

Email: starosta@obeczavod.sk

Tel.: 034/7799324

Web: www.obeczavod.sk