vysoka_pri_morave

Poloha

Leží na brehu rieky Morava desať kilometrov severozápadne od Stupavy

 

História

Obec sa po prvý raz písomne spomína v listine z roku 1217 pod názvom Znoyssa (Znojša). V stredoveku bola poddanskou obcou pajštúnskeho, resp. Stupavského panstva. V 16. storočí sa v nej usadili chorvátski kolonisti. Okrem stupavského panstva boli vlastníkmi chotára i početné zemianske rody. Za prevoz cez rieku Moravu sa vyberalo mýto. Rieka v minulosti dávala obživu desiatkam rybárskych rodín. Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Obyvatelia sa zaoberali okrem poľnohospodárstva a rybolovu včelárstvom a výrobou rôznych úžitkových predmetov z tŕstia. Obec sa po nemecky zapisovala Hochstetten (ľudový názov Hochštetno). Ďalší nemecký názov Hochstädten napovedá, že obec mala v 19. storočí ráz mestečka. Bola to pálenica, rafinéria liehu a neskôr parný mlyn. Napriek tomu časť obyvateľstva musela odchádzať na sezónne poľnohospodárske práce do Dolného Rakúska.  Od roku 1953 sa v chotári obce ťaží zemný plyn.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok je významný rímskokatolícky kostol sv. Andreja Apoštola. Pôvodne barokový kostol po roku 1660 prestavali a v roku 1892 rozšírili.

 

Príroda

V chotári obce sa nachádza chránené prírodné územie Rozporeč s vlhkým dubovo-jaseňovým lesom prechádzajúcim do pieskov s typickou suchomilnou vegetáciou. Popri rieke Morava vedie cykloturistická trasa so začiatkom pri Devínskom hrade.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Vysoká pri Moravevysoka pri morave_1131_408

Obecný úrad Vysoká pri Morave

900 66 Vysoká pri Morave

Email: starosta@vysokaprimorave.sk

Tel.: 02/65967120

Web: www.vysokaprimorave.sk

 

 

Chránené prírodné územie „Rozporeč”, Vysoká pri Morave