Poloha Leží na Borskej nížine šesť kilometrov južne od Malaciek.   História Obec vznikla pravdepodobne v 11. až 12. storočí na pohraničnom území uhorského štátu, kde strážnu službu vykonávali kmene Lovcov. V druhej polovici 12. storočia už pravdepodobne bola trhovou osadou o čom svedčia jej názvy Cheturtuchyel a Chtwerkthek (miesto, kde sa vo štvrtok usporadúva […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát dvadsaťtri kilometrov východne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1224 pod názvom Zenthmiclos. Z ďaľsích jej pomenovaní (Santus Nicolaus, Blawacky Swaty Mikulass) sa postupne udomácnil názov Plaveský Mikuláš. V minulosti obec patrila k plaveckému panstvu. Obyvatelia obce boli známi ako výrobcovia jedlého oleja, […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí malých Karpát osemnásť kilometrov východne od Malaciek.   História Má 700 obyvateľov. Leží na úpätí malých Karpát osemnásť kilometrov východne od Malaciek. Ako dokazujú početné archeologické nálezy, priestor Plaveckého Podhradia dol osídlený dávno pred naším letopočtom. Význam tejto oblasti dokumentuje nálezisko Pohanská u mladšej doby kamennej a staršej doby železnej, ktoré […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát dvanásť kilometrov juhovýchodne od Malaciek.   História Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1206. obec sa zapisovala sko Misla, neskôr ako Misle. Podľa legendy pochádza názov Perneka od slova perník – podľa rodiny Perníčkovcov, ktorá bývala v niekoľkých malých domoch v strede obce nazvanej Tŕnie. Obec bola […]

Read More →

Poloha Leží na juhozápadnom kraji Karpát na ich styku na s južnou časťou Záhorskej nížiny šesť kilometrov juhovýchodne od Stupavy.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1367 pod názvom Vallis Mariae. Uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký ju v tomto roku daroval kláštoru paulínov, ktorý sám založil. V 14. storočí sa obec […]

Read More →

Poloha Ležia na terase rieky Morava dvanásť kilometrov severne od Malaciek.   História S neďalekými Veľkými Levármi ich spája spoločná história. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378, keď patrila k plaveckému panstvu. Jej prvý názov bol Kyslew, neskôr Lewary Minor (1460), Twdestorff alebo Kyslewar (1479). Z týchto názvov vznikol dnešný názov Malé […]

Read More →

Poloha Leží na západnom úpätí Malých Karpát osem kilometrov severne od Stupavy.   História Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1438 pod názvom Ezelarn. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski prisťahovalci, ktorí ušli pred Turkami. V tomto období obec patrila k stupavskému panstvu a označovala sa ako Zorno. V roku 1720 […]

Read More →

Poloha Leží na juhu Borskej nížiny osem kilometrov južne od Malaciek.   História Osada pod názvom Loyp sa spomína už v roku 1206. Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského panstva. V 16. storočí sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Láb (po nemecky Laab) sa postupne vyvinul na stredne veľkú obec, […]

Read More →

Poloha Leží na úpätí Malých Karpát šestnásť kilometrov od Malaciek.   História Má 1 670 obyvateľov a leží na úpätí Malých Karpát šestnásť kilometrov od Malaciek. Po prvý raz sa spomína v roku 1206 ako Cuhnamezej. V období prvej písomnej zmienky patrila hradu Bratislava, neskôr grófom zo Sv. Jura a Pezinku a od 16. storočia […]

Read More →

Poloha Leží na Borskej nížine dva kilometre západne od Malaciek.   História Má 850 obyvateľov. Leží na Borskej nížine dva kilometre západne od Malaciek. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1271. Podobne ako Malacky patrila najprv grófom zo sv. Jura a Pezinku, neskôr sa stala súčasťou plaveckého panstva. V prvej písomnej zmienke sa […]

Read More →