zohor

Poloha

Leží v južnej časti Záhorskej nížiny sedem kilometrov severozápadne od Stupavy.

 

História

Prvá písomná zmienka o Zohore pochádza z roku 1314. Obec sa spomína ako Sahur. Bola poddanskou dedinou pajštúnskeho panstva a v polovici 16. storočia jej obyvateľstvo doplnili chorvátski osadníci. Už od 18. storočia sa tu pestovali konope, s ktorým Zohorčania obchodovali v Uhorsku, na Morave a v Rakúsku. Časť remeselníkov vyrábala brezové metly, niektorí sa živili rybolovom. V 19. storočí sa v Zohore začala pestovať zelenina. Zohorčania ju predávali najmä vo Viedni a v Bratislave. Obec je známa najmä pestovaním kvalitnej cibule.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok zaujme rímskokatolícky kostol sv. Margity Antioch postavený na starších základoch v roku 1893. J. Bobula ho projektoval v štýle druhej polovice 19. storočia, pričom použil neorománske prvky. Z konca 18. storočia pochádza kaplnka s malou vstavanou vežičkou v neorománskom slohu.

 

Kultúrne tradície

V obci sa dodnes udržiavajú niektoré folklórne tradície, ktoré aktívne rozvíja miestna folklórna skupina. Jej vystúpenia dokumentujú zvyky a obyčaje typické pre južnú oblasť Záhoria.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Zohorzohor_1133_424

Martin Zálesňák

900 51 Zohor

Email: starosta@obeczohor.sk

Tel.: 02/65961120

Web: www.obeczohor.sk