zahorska_ves

Poloha

Leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek.. Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska.

 

História

Má 1 400 obyvateľov a leží na brehu rieky Morava štrnásť kilometrov juhozápadne od Malaciek.

Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou slovenskej časti Pomoravia i celého Slovenska.

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1557 pod názvom Magyarfalw. Staršia generácia dodnes používa jej starý názov – Uhorská Ves, po nemecky Unegereigen, prípadne Ungeraden. Približne v období prvej písomnej zmienky sa na tomto území usadila početná skupina chorvátskych kolonistov. Obec patrila k plaveckému panstvu. Nachádzala sa na dôležitej obchodnej ceste spájajúcej Malacky s Gänserndorfom. Bolo tu mýto a prievoz cez Moravu. Neskôr sa intenzívne využíval drevený most medzi Záhorskou Vsou a Angerom. V roku 1711 bol zničený. Medzi tradičné činnosti Záhorčanov patrila výroba úžitkových predmetov z tŕstia. Spolu s poľnohospodárskymi produktmi ich pravidelne predávali na trhoch vo Viedni. V roku 1892 v obci založili Záhorský cukrovar a liehovar. Na konci 19. storočia sa po obnovenom drevenom moste do cukrovaru v Záhorskej Vsi prepravovala po úzkokoľajnej železnici cukrová repa z viacerých susedných rakúskych dedín. V roku 1945 most zničili. V súčasnosti sa plánuje obnovenie hraničného priechodu medzi Záhorskou Vsou a Angerom. Prevoz cez rieku Morava bude zabezpečovať kompa.

 

Pamiatky

Z historických pamiatok stojí za pozornosť rímsko-katolícky barokový kostol sv. Michala Archanjela. Pochádza z roku 1678. V roku 1940 ho upravili a rozšírili.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Záhorská Veszahorska ves_1132_2000

Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 129

900 65 Záhorská Ves

Email: starosta@zahorskaves.sk

Tel.: 034/7780385

Web: www.zahorskaves.sk

 

 

Uhranské múzeum v Záhorskej Vsi

 

POPPOVÁ Lucia svetová sopranistka

DANIHELS Leopold, bývalý predseda Svetového kongresu Slovákov v zahraničí