studienka

Poloha

Leží v centrálnej časti Borskej nížiny pätnásť kilometrov severovýchodne od Malaciek.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1592 pod názvom Hausbruun. Z tohto názvu sa neskôr vyvinul maďarský názov Hasprunka a nemecký Hausbrunn (haus – dom, domáci, brunn – studňa). Názov pravdepodobne podmienila blízkosť studne.  Prekladom nemeckého názvu vzniklo dnešné slovenské pomenovanie – Studienka. Obec v minulosti patrila k plaveckému panstvu. Je zaujímavé, že už v roku 1715 mala päť mlynov. Na začiatku 19. storočia v nej žilo 1 250 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva sa zaoberali lisovaním ľanového oleja, tkaním konopného plátna, košikárstvom (plietli koše z korienkov borovice a agáta) a pálením smoly.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok sa zachoval rímsko-katolícky barokový kostol sv. Štefana Kráľa postavený v rokoch  1682 až 1688 s obranným múrom a baroková zvonica z 18. storočia.

 

Príroda

V južnej časti chotára obce tečie potok Rudava. Jeho okolie vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť. Studienku je známa ako hubárska oblasť, ktorú v sezóne každý deň navštevujú stovky hubárov zo širokého okolia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Studienkastudienka_883_1880

Obecný úrad Studienka

908 75 Studienka

Email: obecstudienka@zoznam.sk

Tel.: 034/7782151, 0905323477

Web: www.obecstudienka.sk