Poloha Leží v  Chvojnickej pahorkatine trinásť kilometrov severne od Senice.    História Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392. V pôvodnej listine sa uvádza názov Lapassow, z ktorého  sa vyvinul neskorší názov Lopassow a dnešný Lopašov. Stredoveká osada patrila najskôr k holíčskemu panstvu, od roku 1552 sa stala súčasťou brančského panstva. Od Czoborovcov […]

Read More →

Poloha Leží v jednej z dolín Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov severne od Šaštína-Stráží.   História Názov obce je odvodený od slova letničie (zelený porast, krmivo pre ovce pripravené v podobe otiepok). Pravdepodobne sa tu chovali ovce a odtiaľ vzniklo pôvodné pomenovanie osady. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1532 ako Letnyche. Postupne patrila […]

Read More →

Poloha Leží pod úpätím Bielych Karpát dvanásť kilometrov juhovýchodne od Skalice.   História Osada pod názvom Kiskowalov sa po prvý raz spomína v roku 1394 ako majetok brančského panstva. Postupne patrila rokom Amadeovcov, Nyáriovcov, Zichyovcov a Majthényiovcov. Už v roku 1715 mala vinice, ktoré zamestnávali miestne obyvateľstvo. K doplnkovým zamestnaniam patrilo výšivkárstvo a tkanie konopného […]

Read More →

Poloha Ležia na styku Borskej nížiny a Dolnomoravského úvalu trinásť kilometrov juhozápadne od Skalice.   História                                          Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1392.Pôvodný názov Kopchan id dnešný Kopčany pochádza od slova kopec. V čase prvej písomnej zmienky obec patrila k holíčskemu panstvu, od roka 1736 saj jej vlastníkmi stali Habsburgovci, ktorí tu […]

Read More →

Poloha Leží na nive rieky Morava päť kilometrov od juhozápadne od Skalice.   História Obec sa po prvý raz spomínala až v roku 1452 ako Kaatho, neskôr Katow. Názov. Názov pochádza  od starších slov kátiť, kácať a jeho pôvod súvisí s rúbaniskom – miestom, kde boli vyrúbané stromy, ktoré sa použili na vytvorenie zátarás v blízkosti […]

Read More →

Poloha Leží pod úpätím Bielych Karpát trinásť kilometrov juhovýchodne od Skalice.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1262. keď patrila k  hlohoveckému panstvu. Od roku 1394 sa ako vlastníci obce uvádzajú majitelia bračského panstva – rody Amadeovcov, Nyáriovcov, Zichyovcov a Majthényiovcov. Počet obyvateľov obce v 18.storočí prevyšoval súčasný stav. Obyvateľstvo sa […]

Read More →

Poloha Ležia v Chvojnickej pahorkatine pätnásť kilometrov južne od Skalice.   História Vznikli v roku 1954 zlúčením obci Vidlovany a Vlčkovany. Ako prvá sa spomína osada Wylchokowany  v roku 1532. Prvá písomná zmienka o osade Widuan je z roku 1553. Obe patrili k holíčskemu panstvu. Na konci 18.storočia bol počet obyvateľov. V oboch obciach vyšší […]

Read More →

Poloha Leží pri rieke Morava na styku Borskej nížiny a Dolnomoravského úvalu pätnásť kilometrov severozápadne od Šaštína-Stráží.   História Prvý písomný záznam o obci, ktorá sa vyvinula zo starej slovanskej osady, je z roku 1317. Obec sa spomína po menom Barachka, neskôr Brachka, Broczke a Brodské. Názov pochádza od slova brod (prechod povozov cez plytčinu […]

Read More →

Poloha Ležia v Chvojnickej pahorkatine deväť kilometrov severne od Šaštína-Stráží.   História Sú strediskom ťažby ropy na Záhorí. V písomných listinách sa Gbely po prvý raz spomínajú v roku 1392. Pôvodný názov obce Kwbel, Kebel a Wykwbel pochádza od starého slova kbel (po nemecky Kubel) a Gbely. Bola to väčšia drevená nádoba vyrobená z kmeňa […]

Read More →

Poloha Leží na styku Borskej nížiny, Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu sedem kilometrov juhozápadne od Skalice. Jeho chotárom preteká rieka Morava s prítokom Chvojnica.   História Mesto sa začalo rozvíjať pri stredovekom vodnom hrade v polovici 11.storočia. Po prvý raz sa písomne spomína ako Winar (Nový hrad, Nové mesto) v roku 1205. V 13.storočí bol […]

Read More →