letnicie

Poloha

Leží v jednej z dolín Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov severne od Šaštína-Stráží.

 

História

Názov obce je odvodený od slova letničie (zelený porast, krmivo pre ovce pripravené v podobe otiepok). Pravdepodobne sa tu chovali ovce a odtiaľ vzniklo pôvodné pomenovanie osady. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1532 ako Letnyche. Postupne patrila k holíčskemu a šaštínskemu panstvu, od roku 1736 sa uvádza pod názvom Letnicze ako majetok Habsburgovcov. V chotári obce sa v 18. storočí spomínajú pramene teplej sírnatej vody, ktorá sa využívala na domáce liečenie. Počas prvej svetovej vojny veľká časť obce vyhorela. Po druhej svetovej vojne sa v okolí Letničia začala ťažiť ropa.

 

Pamiatky

Jedinou kultúrno-historickou pamiatkou Letničia je rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa. Je to klasicistický objekt z roku 1822, ktorý v roku 1905 zrekonštruovali.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Letničieletnicie_854_636

Obecný úrad Letničie 35

908 44 Petrova Ves

Email: ouletnicie@stonline.sk

Tel.: 034/6621402

Web: www.letnicie.sk