Poloha

Ležia v Chvojnickej pahorkatine deväť kilometrov severne od Šaštína-Stráží.

 

História

Sú strediskom ťažby ropy na Záhorí. V písomných listinách sa Gbely po prvý raz spomínajú v roku 1392. Pôvodný názov obce Kwbel, Kebel a Wykwbel pochádza od starého slova kbel (po nemecky Kubel) a Gbely. Bola to väčšia drevená nádoba vyrobená z kmeňa stromu, ktorá obyčajne stála pri prameni minerálnej vody (neskôr aj pri ropných vrtoch). Minerálne pramene boli pri obci známe už v stredoveku. V priebehu histórie obec patrila k holíčskemu, neskôr k šaštínskemu panstvu. Od roku 1736 je vlastnili Habsburgovci. V 17.storočí dostala výsady mestečka s právom usporadúvať štyri výročné jarmoky. Obyvatelia sa okrem poľnohospodárstva zaoberali tkaním plátna, pestovaním konopí a lisovaním konopného oleja, ktorý predávali na Morave a vo Viední. V roku 1892 v mestečku postavili železnicu, ktorá spájala Kúty s Holíčom. V roku 1913 sa v Gbeloch začala ťažiť ropa. V meste má sídlo podnik Nafta Gbely. V jeho dokumentačnom centre založili v roku 1989 Naftárske múzeum a skanzen. ExpozíciaNaftárskeho múzea je rozdelená do troch miestností. Vstupná časť informuje o meste Gbely, v hlavnej časti sa pozornosť venuje histórii objavenia ropy Jánom Medlenom a tretia časť reprezentuje činnosť podniku Nafta Gbely v rokoch 1977 až 1989. okrem dokumentov a fotografií možno v múzeu vidieť vrtné dláta, jadrá a maketu vrtnej súpravy. V okolí budovy a v priľahlom parku sú ukážky vrtných zariadení a exponáty naftárskeho skanzenu. Múzeum je jediné svojho druhu na Slovensku.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok za zmienku stojí neskoroklasicistický rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela. Postavili ho v rokoch 1844 až 1853, neskôr bol upravený. Jeho interiér zdobia obrazy sv. Michala, Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Jozefa od viedenského maliara F. Rutteho. Sakrálne pamiatky dopĺňa Mariánsky stĺp z druhej polovice 18. storočia a klasicistický trojičný stĺp z druhej polovice 19. storočia, zrenovovaný v roku 1893. svetské pamiatky reprezentuje barokovo-klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia.

 

Turistické ciele

V chotári obce sa nachádza rekreačná oblasť Adamov a možnosťou kúpania a vodných športov. Pre milovníkov prírody sú atraktívne i tiché zátišia pri ramenách rieky Morava.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Gbelygbely_840_522

Mestský úrad Gbely, Námestie slobody 1261

908 45 Gbely

Email: primator@gbely.sk

Tel.: 034/6906411

Web: www.gbely.sk

 

 

Miesto prvého vrtu v Československu v Gbeloch

Adamovské jazerá pri Gbeloch