katov

Poloha

Leží na nive rieky Morava päť kilometrov od juhozápadne od Skalice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomínala až v roku 1452 ako Kaatho, neskôr Katow. Názov. Názov pochádza  od starších slov kátiť, kácať a jeho pôvod súvisí s rúbaniskom – miestom, kde boli vyrúbané stromy, ktoré sa použili na vytvorenie zátarás v blízkosti hraníc. Obec vznikla pri priechode Českej cesty cez rieku Morava. Pôvodné zamestnanie obyvateľstva. prievozníctvo, sa dostalo aj do obecného erbu, ktorého súčasťou je čln s dvoma veslami. Obec bola známa aj chovom oviec. Obyvatelia sa zaoberali aj pestovaním poľnohospodárskych plodín.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok sa v obci nachádza  rímsko-katolícky kostol sv. Imricha. Jeho to jednoduchá neogotická stavba z roku 1910.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Kátovkatov_847_1699

Obecný úrad Kátov 41

908 49 Kátov

Email: ocu-katov@stonline.sk

Tel.: 034/6602109

Web: www.katov.eu