chropov

Poloha

Leží pod úpätím Bielych Karpát trinásť kilometrov juhovýchodne od Skalice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1262. keď patrila k  hlohoveckému panstvu. Od roku 1394 sa ako vlastníci obce uvádzajú majitelia bračského panstva – rody Amadeovcov, Nyáriovcov, Zichyovcov a Majthényiovcov. Počet obyvateľov obce v 18.storočí prevyšoval súčasný stav. Obyvateľstvo sa zaoberalo roľníctvom, vinohradníctvom a košikárstvom. Koncom 19.storočia  počet  obyvateľov klesol vplyvom silnej vysťahovaleckej vlny. Na začiatku 20 storočia obyvatelia nachádzali prácu na miestnej píle, v tehelni a vyhni, takže počet obyvateľov sa stabilizoval. Najviac obyvateľov sa z obce odsťahovalo v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch nášho storočia.

 

Pamiatky

Zo sakrálnych pamiatok je najvýznamnejší rimsko – katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého . Je to barokovo-klasicistická stavba postavená v roku 1786 a renovovaná v roku 1940. V chotári obce sa na ceste do Lopašova stoja božie muky – klasicistické dielo zo začiatku 19.storočia s malou sochou Piety.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Chropovchropov_843_1687

Obecný úrad Chropov 132

908 64 Chropov

Email: obec.chropov@mail.t-com.sk

Tel.: 034/6696112

Web: www.chropov.sk