Poloha Leží na styku dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny štyri kilometre juhozápadne od Skalice.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1392. V stredoveku sa nazývala Wratna. Pôvodný názov pochádza od slova vráta. Z 15.storočia pochádzajú i názvy Wraczisscie, Vrádišče a ľudovo Vrácišče. Pôvodná osada pravdepodobne vznikla v blízkosti hraničných zátarás z […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine sedemnásť kilometrov južne od Skalice.   História Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1392 pod názvom Wny, kostol zo 14.storočia však prezrádza starší pôvod osady. Postupne sa zapisovala ako Wnyn, Unyn a Unín. Patrila k holídčskemu panstvu, ktorého vlastníkmi sa v 18.storočí stali Habsburgovci. V 17.storočí obec […]

Read More →

Poloha Leží na styku Dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny sedem kilometrov južne od Skalice.   História Prvá písomná zmienka o obci pochádza z obdobia jej osídľovania chorvátskymi utečencami. V roku 1548 sa spomína ako Thernowawes. Postupne patrila k holíčskemu panstvu, skalickým jezuitom a nakoniec Habsburgovcom. Väčšina obyvateľstva sa živila roľníctvom, časť pracovala v 20. storočí […]

Read More →

Poloha ležia v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov juhozápadne od Skalice.   História Obec vznikla na mieste pôvodnej osady, ktorú z nej len zvyšky základov stredovekého kostolíka z 12. až 13. storočia. Nová obec pod názvom Rassich sa po prvý raz spomína v roku 1473 už ako mestečko. V roku 1554 dostali Radošovce od […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine pätnásť kilometrov južne od Skalice.   História Obec prvý raz písomne spomína v roku 1392,keď sa zapisovala ako Radymow. Názov pochádza od spojenia mena Radim a vlastníctva domu, dvora alebo pozemku. Obec pôvodne patrila k holíčskemu panstvu a postupne jeho najvýznamnejším vlastníkom Czoborovcom a  Habsburgovom. V 18.storočí sa v obci […]

Read More →

Poloha Leží na styku Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu šesť kilometrov južne od Skalice.   História Obec sa po prvý raz spomínala v roku 1392. Pôvodne ju tvorili dve osady – slovenská Chechpreters a nemecká Nemetpreters. Ďalšie názvy  pochádzajú od slova  prietrž .Obec najskôr patrila k holíčskemu panstvu, ktoré ju darovalo mestu Skalica, aby mohli […]

Read More →

Poloha Ležia v Chvojnickej pahorkatine trinásť kilometrov južne od Skalice.   História Vznikli v roku 1954 zlúčením obcí Popudiny a Močidlany. Hoci sa na tomto území našli mince z 12.a 13.storočia, obe osady sa spomínajú už v roku 1392. Najskôr patrili k brančnovmu panstvu, potom k šaštínskemu a holíčskemu panstvu. Najznámejšími zemepánmi tu boli Czoborovci. […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine desať kilometrov severne od Šaštína-Stráží.    História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1392, keď patrila k holíčskemu panstvu. V listinách z konca 14. storočia sa uvádza názov Peterfalua alebo Petri Villa. Z tohto označenia vznikol aj nemecký názov Petersdorf a slovenský názov Petrova Ves. Obec vlastnili Czoborovci, […]

Read More →

Poloha Leží v Chvojnickej pahorkatine v doline potoka Chvojnica trinásť kilometrov severozápadne od Senice.   História Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1392 pod názvom Orisi, neskôr Oressany ( 1489), Oressko ( 1773) a od oku 1920 ako Oreské. Postupne patrila k holíčskemu panstvu, neskôr skalickým jezuitom, po ktorých  sa jej vlastníkom […]

Read More →

Poloha Leží v severnej časti Chvojnickej pahorkatiny päť kilometrov južne od Skalice.   História Obec vznikla ako poddanská osada mesta Skalica v roku 1569. Usadili sa tu chorvátski kolonisti, ktorí založili osadu Mokra Vesz. V 17.storočí sa zapisovala ako Mokrihaj. Pomenovanie obce pochádza od slov mokrý háj. Keďže v zakladajúcej listine sa spomína močiar,  bažina […]

Read More →