plavecky_stvrtok

Poloha

Leží na Borskej nížine šesť kilometrov južne od Malaciek.

 

História

Obec vznikla pravdepodobne v 11. až 12. storočí na pohraničnom území uhorského štátu, kde strážnu službu vykonávali kmene Lovcov. V druhej polovici 12. storočia už pravdepodobne bola trhovou osadou o čom svedčia jej názvy Cheturtuchyel a Chtwerkthek (miesto, kde sa vo štvrtok usporadúva trh). Po prvý raz sa spomína v roku 1206 v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. Vtedy sa dostala do vlastníctva rodu Hunt – Poznan, neskôr patrila k plaveckému panstvu. V roku 1720 v obci pracovali tri mlyny, čo znamená, že už v tomto období bol Plavecký Štvrtok (po nemecky Zakendorf, Zahnendorf) stredne veľkou osadou. Jeho obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, najmä pestovaním zeleniny a výrobou dreveného náradia.

 

Pamiatky

Z historických pamiatok obce spomenieme pôvodne gotický rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Jeho významnejšie stavebné úpravy sa viažu k 17. storočiu, keď pribudla nová klenba. V 19. storočí opäť upravili.

 

Príroda

V chotári obce sa na ploche 3,4 ha nachádza štátna prírodná rezervácia Bezodné s vyvieračkou, jazerom a rašeliniskom s pôvodnou vegetáciou. Na tomto území hniezdi veľa druhov vodného a močiarneho vtáctva. Celý komplex predstavuje vzácnu lokalitu typických vegetačných útvarov Záhorskej nížiny. Neďaleko Plaveckého Štvrtka uprostred borovicových lesov leží vyhľadávané miesto letnej rekreácie – Kamenný mlyn. Hotel, autocamping, chatová osada, motorest, reštaurácia a vináreň ponúkajú príjemné prostredie pre domácich aj zahraničných návštevníkov.  

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Plavecký Štvrtokplavecky stvrtok_1117_1778

Obecný úrad Plavecký Štvrtok

900 68 Plavecký Štvrtok

Email: slezak@obecplaveckystvrtok.sk

Tel.: 034/ 7793132

Web: www.obecplaveckystvrtok.sk

 

 

Kamenný Mlyn pri Plaveckom Štvrtku