Poloha Leží na Borskej nížine šesť kilometrov západne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1460 pod názvom Jacabfalwa. Podľa ľudovej povesti pomenovanie obce pochádza od sochy svätého Jakuba, ktorá tu stála obkolesená košatými lipami – symbolickým stromom Slovanov. Obec patrila k plaveckému panstvu ( v polovici 16. storočia sa […]

Read More →

Poloha Leží pod úpätím Malých Karpát pätnásť kilometrov južne od Malaciek.   História Obec bola osídlená už vo veľkomoravskom období. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1206. Sídlo sa spomína ako Jablan (po maďarsky Almás, po nemecky Apfelbaum). Obec najskôr patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinku, neskôr sa stala súčasťou plaveckého panstva. V 17. […]

Read More →

Poloha Ležia na terase rieky Morava šesť kilometrov severozápadne od Malaciek.   História Obec sa po prvý raz písomne spomína v roku 1373 pod názvom Geur. Vývoj názvu obce pokračoval od Geiur cez Gaywar(1370), Gayary(1460), Gajare)1773) až po nemecký Gairing. Názov sa pravdepodobne skladá z dvoch slov (kai a wahren – chránená prístavná hrádza alebo […]

Read More →

Poloha Leží na juhozápadnom okraji Malých Karpát päť kilometrov východne od Stupavy.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1314, keď patrila k pajštúnskemu panstvu. Uvádza sa pod názvami Pelystan a Borostyan, z ktorých sa postupne vyvinuli nemecké názvy Ballestien, Paulestein, Pallenstein a maďarský Borostyánko. V roku 1786 sa spomína ako Paistun […]

Read More →

Poloha Stupavská oblasť sa rozprestiera na sever od Záhorskej časti Bratislavy a zaberá úzky pás územia medzi riekou Morava a Malými Karpatmi. Na severe hraničí s malackou oblasťou, Stupava leží na juhu Záhorskej nížiny pod úpätím Malých Karpát  iba niekoľko kilometrov od Bratislavy, v ktorej tieni sa vyvíjali po mnohé storočia.   História Do dejín […]

Read More →

Poloha Ležia uprostred Záhorskej nížiny na nive a terase, ktoré vytvorili potok Malina.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1206 v súvislosti s darovacou listinou uhorského kráľa Ondreja II., podľa ktorej územie Plaveckého Štvrtka získal gróf Alexander z rodu Hunt-Poznan. Medzi jednotlivými osadami sa uvádza i Miliscapotoka – dnešné Malaxcňňcky. V […]

Read More →