lab

Poloha

Leží na juhu Borskej nížiny osem kilometrov južne od Malaciek.

 

História

Osada pod názvom Loyp sa spomína už v roku 1206. Pôvodne patrila k plaveckému panstvu, neskôr sa stala vlastníctvom majiteľov stupavského panstva. V 16. storočí sa tu usadili rodiny chorvátskych kolonistov. Láb (po nemecky Laab) sa postupne vyvinul na stredne veľkú obec, ktorá mala až v roku 1720 vlastný mlyn. Obyvatelia Lábu sa venovali poľnohospodárstvu, najmä pestovaním zeleniny, ktorú na prelome 19. a 20. storočia predávali až vo Viedni. Typickým remeslom bolo rezbárstvo a výšivkárstvo. Lábska výšivka sa prejavila predovšetkým v bohatosti miestneho kroja, ktorý patril patrí medzi najkrajšie v tomto regióne. Pre mužský odev je typické bledomodré zafarbenie, v tradičnom ženskom odeve dominuje okrem bledomodrej biela farba. Všetky jeho časti zdobí bohatá výšivka. Od 19. storočia v obci fungovala tehelňa a píla. Napriek tomu miestni obyvatelia museli (majmä v období po 1. svetovej vojne) odchádzať za prácou do susedného Rakúska, ba dokonca za oceán.

 

Pamiatky

K najzaujímavejším kultúrno-historickým  pamiatkam patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol všetkých svätých z roku 1561. V období rokov 1722 až 1728 ho prestavali a rozšírili. Baroková kaplnka pochádza z roku 1755.

 

Kultúrne tradicie

V Lábe sa dodnes zachovali bohaté ľudové tradície, ich nositeľkou je predovšetkým miestna folklórna skupina. Okrem ľudového odevu sa zachovali aj prvky tradičnej vidieckej architektúry s hlinenými domami, ktorých interiér v minulosto vyzdobili miestni rezbári a maliari. Na lábskom cintoríne nájdeme zaujímavé rezbárske pamiatky (napríklad drobné sochy svätcov a vyrezávané kríže z prelomu 19. a 20. storočia).

 

Príroda

V juhozápadnej časti chotára sa rozkladá Lábske jazero s piesočnatým dnom. Je to bývalé mŕtve rameno potoka Malina (dĺžka 1 km, šírka 40 až 100 m). Využíva sa na kúpanie a je rajom pre rybárov. Neďaleko obce sa nachádza štátna prírodná rezervácia Bezodné.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Láblab_1104_189

Obecný úrad Láb

900 67 Láb

Email: starosta@obeclab.sk

Tel.: 034/7790509

Web: www.obeclab.sk

 

 

Hlinené domy v Lábe

Lábske jazero