mala_levare

Poloha

Ležia na terase rieky Morava dvanásť kilometrov severne od Malaciek.

 

História

S neďalekými Veľkými Levármi ich spája spoločná história.

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1378, keď patrila k plaveckému panstvu. Jej prvý názov bol Kyslew, neskôr Lewary Minor (1460), Twdestorff alebo Kyslewar (1479). Z týchto názvov vznikol dnešný názov Malé Leváre. Jeho pôvod možno hľadať v maďarskom slove lä (strelec)a vár(malá strelecká pevnosť). Viaceré podobné prvky obsahujú nemecké ekvivalenty názvu obce: Todesdorf (osada smrti) alebo Kleinschutzen (klien – malý, schutz – ochrana).

Vznik názvu podmienila existencia menších pevností pre strelcov, ktorí v minulosti pri rieke Morava chránili pri uhorské hranice. Malé Leváre v 16. a 17.storočí patrili k stupavskému panstvu. V tomto období sa v Malých Levároch usadili habáni a obec sa stala jedným zo stredísk džbánskej výroby. Spoločný dvor habánov zrušili v roku 1742. O takmer sto rokov neskôr mala obec 1 171 obyvateľov, čo je viac ako v súčasnosť. Pôvodní obyvatelia boli predovšetkým roľníci a rybári, pod vplyvom habánov si však osvojovali aj viaceré remeslá.

 

Pamiatky

Ku kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1654. v roku 1741 ho barokovo prestavali a v roku 1903 rozšírili o novú loď a svätyňu. Veža pochádza z roku 1744. v interiéri barokovej kaplnky z roku 1720 sa nachádzajú hodnotné stĺpy s barokovými sochami z 18. storočia.

 

Príroda

V blízkosti obce sa nachádza z prírodného hľadiska veľmi zaujímavá lokalita. Na ploche 33,4 ha vznikla chránená študijná plocha Starý rybník. Rastie tu bujná vegetácia, vďaka ktorej sa vytvorila významná ornitologická stanica s výskytom močiarnych druhov vtákov, najmä husi veľkej. Rekreačná oblasť Rudava s autokempingom ponúka možnosť kúpania, rybolovu i pobytovej dovolenky pre milovníkov rekreácie pri vode.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Malé LeváreMale levare

Obecný úrad Malé Leváre 177

908 74 Malé Leváre

Email: obec@malelevare.sk

Tel.: 034/7795128, 0918/784812

Web: www.malelevare.sk

 

 

Rudava, Malé Leváre