kostoliste

Poloha

Leží na Borskej nížine dva kilometre západne od Malaciek.

 

História

Má 850 obyvateľov. Leží na Borskej nížine dva kilometre západne od Malaciek. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1271. Podobne ako Malacky patrila najprv grófom zo sv. Jura a Pezinku, neskôr sa stala súčasťou plaveckého panstva. V prvej písomnej zmienke sa uvádza ako Pratum Kyryhpolz (pratum – lúka). Z neskoršieho obdobia pochádzajú názvy Kirchle(1423), Kyryhopolz, Kiripolcz(1773) a od roku 1948 Kostolište. Staršie záznamy sú nejasné, z novších je zrejmý nemecký pôvod názvu obce – Kirchplatz(miesto patriace kostolu). Medzi obyvateľmi Záhoria sa vžil názov Kiripolec. Z histórie Kostolišťa je známa vzbura miestneho obyvateľstva v roku 18250, keď sa poddaní vzbúrili proti feudálnemu útlaku a odmietli plniť poddanské povinnosti. Miestni obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, niektorí sa venovali páleniu dreveného uhlia.

 

Pamiatky

Zo stavebných pamiatok stojí za pozornosť pôvodne gotická rímsko-katolícky kostol sv. Martina. Spomína sa už v roku 1563. v 14. storočí prestavali klenbu a pristavali vežu. V roku 1775 vežu po zásahu bleskom zrekonštruovali. V interiéri kostola je najhodnotnejším dielom oltárny obraz sv. Martina od M. Benku z roku 1930. Pamätná izba Martina Benku dokumentuje život a umeleckú činnosť národného umelca Martina Benku (1888 až 1971).

 

Osobnosti

Martin Benka tento významný slovenský expresionistický maliar a ilustrátor sa narodil v Kiripolci. Preslávil sa ako tvorca romantizujúceho mýtu slovenskej krajiny a ľudu.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

KostolišteKostoliste_1102_173

Obecný úrad Kostolište

900 62 Kostolište

Email: starosta@kostoliste.sk

Tel.: 034/7734056

Web: www.kostoliste.sk

 

 

Rodný dom a múzeum Martina Benku v Kostolišti