rohov_01

Poloha

Leží na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny v  doline Paseckého potoka deväť kilometrov severne od Senice.

 

História

V roku 1960 sa Rohov zlúčil so susednými Rybkami a vznikla obec Rohovské Rybky. V roku 1990 sa obe obce opäť osamostatnili. Rohov sa po prvý raz spomína obec  patriaca  k brančskému panstvu. Miestni obyvatelia boli známi ako dobrí vinohradníci a vinice v chotári obce sa spomínajú už koncom 17. storočia. Architektonickou dominantou Rohova je klasicistický kaštieľ. Postavili ho v prvej štvrtine 19. storočia na základoch staršej stavby. Je to dvojposchodová budova. Na jej čelnej strane dominujú mohutné stĺpy. V súčasnosti v kaštieli sídli ústav sociálnej starostlivosti pre mládež.

 

Pamiatky

K sakrálnym pamiatkam Rohova patrí rímsko-katolícky renesančný kostol sv. Kataríny. Postavili ho v rokoch 1628 až 1636, v polovici 18. storočia ho barokovo upravili. Kostolu dominuje neskorobarokový hlavný oltár s obrazom sv. Kataríny. Okolo kostola je vysoká ohrada, ktorá v čase vojenských nepokojov v 17. a 18. storočí slúžila ako obranný múr.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Rohovrohov_3075_2539

Obecný úrad Rohov 75

906 75 Rohov

Email: ourohov@in.slovanet.sk

Tel.: 034/6511024

Web: www.rohov.sk