stefanov

Poloha

Leží na styku Chvojnickej pahorkatiny s Borskou nížinou päť kilometrov severovýchodne od Šaštína-Stráží.

 

História

V prvej písomnej zmienke o obci z roku 1392 sa spomína ako Chepan. Názov obce má základ v mene Čepan (pravdepodobne jeden zo zakladateľov osady), po taliansky Stephanus, po slovensky Štefan. Podobné mená (Chepanoua z roku 1396 a Chepano z roku 1532) sa používali aj v období, keď osada patrila holíčskemu panstvu. Neskôr sa stala súčasťou šaštínskeho panstva a od roku 1736 patrila Habsburgovcom. V 18. storočí  boli v obci tri mlyny a rozsiahle vinice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, pestovaním konopí a tkaním plátna. Po roku 1945 sa v chotári obce začala ťažiť ropa.

 

Pamiatky

Ku kultúrno-historickým pamiatkam Štefanova patrí rímsko-katolícky neogotický kostol sv. Kataríny z roku 1937 postavený na mieste staršieho kostola z roku 1561. hlavný oltár s obrazom sv. Kataríny je dielom E. Massányiho. Na okraji obce stojí neogotická kaplnka zo začiatku 20. storočia ň. Z tohto obdobia pochádza aj malá murovaná stavba zvaná Božie muky.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Štefanovstefanov_886_2638

Obecný úrad Štefanov 347

906 45 Štefanov

Email: obecstefanov@stonline.sk

Tel.: 034/6537132

Web: www.obecstefanov.sk