sobotiste

Poloha

Leží na rozhraní Myjavskej a Chvojnickej pahorkatiny v dolina potoka Malina osem kilometrov severne od Senice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v listine z roku 1241 ako Zobodycha cum castro lapideo Berench. Z ďalších pomenovaní (Zobodyscha, Szobotistya) sa postupne ustálil názov Sobotište (po nemecky Sobotischte).  Obec od konca 13. storočia patrila k brančskému panstvu. Vyvíjala sa ako mestečko s jarmočným právom, ktoré získala v roku 1530. V rolu 1547 sa v obci usídlili habáni, ktorí si tu v priebehu 16. a 17. storočia vybudovali habánsky dvor a výraznou mierou poznačili hospodársky, kultúrny a spoločenský vývoj tohto územia. Pod ich vplyvom sa rozvíjala remeselná činnosť domáceho obyvateľstva, ktoré sa dovtedy živilo najmä roľníctvom, pastierstvom, pestovaním ovocia a zeleniny a uhliarstvom. V Sobotišti v roku 1700 založili spoločný cech mlynárov, tkáčov, pytlikárov, mäsiarov, pekárov, obuvníkov, nožiarov, kožišníkov, krajčiarov a hrnčiarov s pôsobnostou pre celé bračské panstvo. Silná remeselná tradícia sa v roku 1770 stala pre majiteľa brančského panstva grófa Nyáriho podnetom na založenie manufaktúry na spracovanie vlny. Na konci 18. storočia, v období veľkého hospodárskeho rozmachu Sobotišťa, malo mestečko vyše 3 200 obyvateľov. V prvej polovici 19. storočia tu precovalo niekoľko mlynov a menších pivovarov, darilo sa vinárom. Rozvoj mestečka napredoval aj vďaka učiteľovi Samuelovi Jurkovičovi, ktorý sa sem prisťahoval v roku 1833. S jeho menom sa spája vzhľadom na obdobie, v ktorom žil, veľmi pokroková osvetová činnosť v hospodárskom a kultúrnom živote miestneho obyvateľstva.

Sobotište bolo v 19.storočí centrom kultúrneho života širokého okolia. Existoval tu čitateľský spolok , nedeľná škola a ochotnícke divadlo, ktoré bolo známe na celom západnom Slovensku. Význam Sobotišťa v hospodárskom živote Záhoria  v 20.storočí postupne klesal.

 

Pamiatky

Zo svetských pamiatok zaujme predovšetkým renesančno-barokový kaštieľ s nárožnými vežami na námestí obce. Prestavali ho z pôvodného hradu, ktorý je známy z rytín zo 17.storočia. Hrad bol štvorkrídlový s baštami a vodnou priekopou.: po požiari kaštieľ v roku 1663 obnovili : Súčasnú podobu získal až po barokovo-klasicistickej úprave v druhej tretine 18.storočia. JE to jednoposchodová budova s obdĺžnikovým pôdorysom, dvojposchodovou strednou časťou a barokovo-rokovou fasádou. V objekte kaštieľa sa nachádza Múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou dejín slovenského družstevníctva. Hoci múzeum svojím názvom sľubuje návštevníkom prehľad o živote a diele  Samulela  Jurkoviča, sú tu i dokumenty o história súčasnosti obce Sobotišta a ukážky habánskej keramiky . Expozícia má tri tematické okruhy. Prvá časť je venovaná histórii založenia družstva a osobe jeho zakladateľa Samuela  Jurkoviča. Exponáty dokumentujú zrod a vývoj družstevnej myšlienky na Slovensku a jej uplatnenie v praxi. Nechýbajú dokumenty zo života Samuela Jurkoviča a jeho rodiny ako aj všetkých spoluzakladateľov Gazdovského spolku a Slovenského národného divadla Nitrianskeho v Sobotišti. Druhú časť tvorí expozícia divadelníctva, ktorá približuje bohaté divadelné tradície. V poslednej časti sú vystavené predmety. V Sobotišti sa zachovali aj zvyšky hgabánskeho dvora.

Z charakteristických habánskych objektov tu nájdeme  radnicu, kaplnku, školu, džbankársku dielňu, mlyn a sedem domov. Spomienkou na židovskú komunitu je klasicistická synagóga z 19.storočia , židovská škola a byt rabína na námestí. Obydlia nižšej šľachty pripomína kaštieľ rokovo-klasicistická stavba z druhej polovice 18.storočia a dve klasicistické kúrie z polovice 19.storočia. K najvýznamnejším sakrálnym pamiatkam obce patrí rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia  Panny Márie. Je to pôvodne ranobaroková stavba postavená v roku 1635 na polovici 18.storočia upravili  a v 19.storočí klasicisticky prefasádovali. Evanjelici si v rokoch 1783 až 1784 v obci postavili barokovo-klasicistický kostol.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Sobotištesobotiste_880_1117

Obecný úrad Sobotište 11

906 05 Sobotište

Email: obecsobotiste@stonline.sk

Tel.: 034/6282101

Web: www.obecsobotiste.sk

 

Sobotište – kaštieľ

Hviezdáreň Sobotište

Sobotište – veterná elektráreň Ostrý Vrch