smolinske

Poloha

Leží v Chvojnickej pahorkatine tri kilometre severne od Šaštína-Stráží.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1392 Somola. Neskoršie názvy Zmolenyche, Zmolyncz, Szmolinszka alebo Zmolenice pochádzajú od slova smol, resp. zmol, čo pravdepodobne znamenalo miesto, kde sa vyrábala smola alebo decht z prírodných zdrojov: miazgy borovíc, briez, brestov a podobne.

Smolinské sa v stredoveku vyvíjalo ako poddanská obec patriaca k šaštínskemu panstvu, od 18. patrila Habsburgovom. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Rozsiahle vinice sa spomínajú už na začiatku 18. storočia.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok v obci sa zachoval rímsko-katolícky barokový kostol sv. Jakuba postavený v roku 1720 na mieste staršieho gotického kostolíka. V roku 1924 ho prestavali. K sakrálnym stavbám patrí kaplnka Panny Márie z konca 19. storočia a Mariánsky stĺp z roku 1678. V obci sa nachádza aj neskorobaroková zvonica z konca 18. storočia. Azda najvzácnejšia historická pamiatka v obci je pamätná tabuľa spisovateľa Jána Donovala.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Smolinskésmolinske_878_1864

Obecný úrad Smolinské 334

908 42 Smolinské

Email: obecsmolinske@smolinske.sk

Tel.: 034/6592025

Web: www.smolinske.sk