smrdaky

Poloha

Leží v Chvojnickej pahorkatine deväť kilometrov severozápadne od Senice.

 

História

Vďaka sírnatým liečivým prameňom sa stali známymi kúpeľnými strediskami. Prvá  písomná zmienka o obci pochádza z roku 1436. Jej stredoveké názvy sa menili: Szmerdecze, Szmradaku a Szmerdak. Tieto pomenovania obce pochádzali od charakteristických zápachov minerálnych  sírovodíkových prameňov, ktoré sa v okolí obce spomínajú už v 16. storočí. Smrdáky pôvodne patrili k čachtickému panstvu, od roku 1572 prešli pod správu brančského panstva, v 19. storočí časť obce vlastnili majitelia holíčskeho panstva.

Kúpele tvorí architektonicky zaujímavý súbor empírových budov, Hoci ich viac razy modernizovali a upravovali, zachovali si pôvodný vzhľad. Najmä hlavná budova so stĺpovým vchodom na spôsob antického chrámu pôsobí majestátnym dojmom.

Zo sakrálnych pamiatok v obci zaujme rímsko-katolícky klasicistický kostol sv. Martina, ktorý pravdepodobne postavili na základoch staršej stavby zo 17. storočia, kaplnka sv. Jána Nepomuckého z 1. polovice 18. storočia a trojičný stĺp s renesančno-barokovými prvkami.

 

Turistické ciele

V obci sa nachádza liečebný ústav s charakteristickými minerálnymi sýrovodíkovými prameňmi.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Smrdákysmrdaky_879_2617

Obecný úrad Smrdáky 181

906 03 Smrdáky

Email: ousmrdaky@stonline.sk

Tel.: 034/6542911

Web: www.obec-smrdaky.sk

 

 

Kúpele Smrdáky