rovensko

Poloha

Leží na východnej časti Chvojnickej pahorkatiny šesť kilometrov severne od Senice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1439 ako súčasť korlátskeho panstva. Od 16. storočia patrila k brančskému panstvu. V 18. storočí malo Rovensko viacerých zemepánov, z ktorých najznámejšie boli rody Apponyiovcov, Révayovcov, Jesenákovcov, Majthényiovcov a od polovice 19. storočia aj Windischgrätzovcov. Na konci 18. storočia mala obec takmer 600 obyvateľov. Pokles nastal najmä v prvej polovici  19. storočia ako dôsledok  morových epidémií a počas posledných dvadsiatich rokoch ako dôsledok odchodu najmä mladého obyvateľstva do Senice.

 

Pamiatky

Sakrálnou pamiatkou obce je rímsko-katolícka klasicistická kaplnka Nanebovzatia Panny Márie postavená v polovici 19. storočia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Rovenskorovensko_875_2542

Obecný úrad Rovensko 146

905 01 Rovensko

Email: rovensko@rovensko.sk

Tel.: 034/6511125

Web: www.rovensko.sk