Poloha Ležia v Bielych Karpatoch deväť kilometrov severozápadne od Myjavy na hranici medzi Slovenskou a Českou republikou.   História Obec sa po prvý raz spomína v roku 1394 pod názvom Vrbowich ako majer patriaci k brančskému panstvu. Majer tu existoval prakticky  až do polovice 16. storočia, keď sa začalo osídľovanie poddanskej dediny známej ako Warbócz. […]

Read More →

Poloha Leží v údolí rieky Myjava na úpätí Bielych Karpát päť kilometrov severne od Myjavy.   História Predpokladá sa, že od predhistorických čias až do obdobia vrcholného stredoveku bolo územie dnešnej obce zalesnené a neobývané. Podľa písomnej zmienky o existencii majera na tomto území boli v katastri obce Stará Myjava obrábané polia a lúky, na […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov východne od Myjavy. Je vzdialený  len niekoľko kilometrov od Veľkej Javoriny, významného rekreačného strediska celého Myjavska.   História Miestni obyvatelia v minulosti väčšinou obrábali pridelenú poľnohospodársku pôdu a venovali sa chovou hospodárskych zvierat. Okrem toho vynikali vo výrobe rastlinného oleja, rozšírené bolo tkáčstvo, výšivkárstvo, výroba čipiek a dreveného […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov južne od Myjavy.   História Samostatnou obcou je od roku 1957, po odčlenení kopaníc od obce Košariská – Priepasné. Tvoria ho malé osady roztratené po Myjavskej pahorkatine. Prví osadníci prišli na toto územie pravdepodobne  v 15. storočí. Vyklčovali časť lesa a premenili ho na poľnohospodársku pôdu. Zaoberali sa […]

Read More →

Poloha Leží pod úpätím Bielych Karpát pod masívom Javoriny päť kilometrov severovýchodne od Myjavy.   História Kopaničiari z Poradia sa v minulosti preslávili najmä ako chýrni výrobcovia ľanového a konopného plátna, dreveného riadu a náradia, ktoré predávali na Morave a v Rakúsku. Poľnohospodárstvo, ktoré bolo v minulosti  hlavným zameraním obyvateľov obce, zostalo aj v 20. […]

Read More →

Poloha Leží uprostred Myjavskej pahorkatiny tri kilometre južne od Myjavy.   História Meno obce pochádza od slova pole, resp. Polia, ktoré vznikli klčovaním lesa. Na dnešnom území obce sa usadilo niekoľko roľníckych rodín, ktoré tu vytvorili malé osady. Vlastníkmi pôdy a na poddaných boli majitelia čachtického panstva. Miestni obyvatelia sa venovali roľníctvu a chovu hospodárskych […]

Read More →

Poloha Ležia na styku Myjavskej pahorkatiny a Malých Karpát trinásť kilometrov južne od Myjavy.   História Vznikli v roku 1926 zlúčením niekoľkých brezovských kopaníc. Na území obce sa síce našli stopy  osídlenia z mladšej doby bronzovej ( nálezy keramiky), ďalšie obdobia však nezanechali nijaké svedectvá. Prvé obydlia na území obce sa spomínajú v 13. storočí. […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine štyri kilometre juhovýchodne od Myjavy.   História Osada vznikla osídľovaním územia po oboch stranách rovnomenného potoka. Tento názov pochádza od jabloní rastúcich v hojnom počte v okolí. Pôvodne sa v chotári obce okrem lesov nachádzali i pasienky, ktoré sa využívali najmä na chov oviec. Poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie kopaničiarskeho obyvateľstva […]

Read More →

Poloha Leží v Bielych Karpatoch pod masívom Žalostinej ( 622 m n. m.) pätnásť kilometrov severozápadne od Myjavy.   História Obec, po nemecky nazývaná Fundshuh alebo Funell, vznikla až v roku 1957 odlúčením časti kopaníc od Vrboviec, Častkova a Sobotišťa. Prví osadníci tu v 16. storočí vyklčovali les a začali sa venovať poľnohospodárstvu, chovu dobytka […]

Read More →

Poloha Leží v Myjavskej pahorkatine osem kilometrov juhozápadne od Myjavy.   História Nálezy keramiky z mladšej doby bronzovej dokazujú najstaršie osídlenie tohto územia. Samotná obec však vznikla až v druhej polovici 16. storočia, v čase osídľovania brančského panstva.  Po prvý raz sa spomína v zakladajúcej listine z roku 1592 ako osada Bukova. V tom čase […]

Read More →