bukovec

Poloha

Leží v Myjavskej pahorkatine osem kilometrov juhozápadne od Myjavy.

 

História

Nálezy keramiky z mladšej doby bronzovej dokazujú najstaršie osídlenie tohto územia. Samotná obec však vznikla až v druhej polovici 16. storočia, v čase osídľovania brančského panstva.  Po prvý raz sa spomína v zakladajúcej listine z roku 1592 ako osada Bukova. V tom čase sa tu rozprestierali hlboké bukové lesy, ktoré jej dali  meno. Od začiatku patrila k brančskému panstvu. Hlavným zamestnaným  obyvateľstva bolo roľníctvo a chov dobytka. Lesy v okolí  Bukovca boli kedysi plné zveri, čo využívali  brančskí páni a ich hostia na organizovanie  veľkých poľovačiek. Bukovčania boli znamenití obchodníci a predávali zverinu na trhoch v Šaštíne a vo Viedni. V 19. storočí sa preslávili v Brezovej pod bradlom. Tradíciu v obci mala i výroba nábytku, typických papúč a čipkárstvo.

 

Pamiatky

Ku kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí klasicistický evanjelický kostol postavený v rokoch 1824 až 1829. Pri kostole sa nachádza drevená zvonica z konca 19. storočia. Druhou sakrálnou stavbou  je rímsko-katolícky kostol. Pochádzal zo 17. storočia, v 18. storočí ho upravili.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková