Poloha

Leží uprostred Myjavskej pahorkatiny tri kilometre južne od Myjavy.

 

História

Meno obce pochádza od slova pole, resp. Polia, ktoré vznikli klčovaním lesa. Na dnešnom území obce sa usadilo niekoľko roľníckych rodín, ktoré tu vytvorili malé osady. Vlastníkmi pôdy a na poddaných boli majitelia čachtického panstva. Miestni obyvatelia sa venovali roľníctvu a chovu hospodárskych zvierat. Doplnkovým zamestnaním bolo pytlikárstvo a výroba plátna.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková