Poloha

Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov východne od Myjavy. Je vzdialený  len niekoľko kilometrov od Veľkej Javoriny, významného rekreačného strediska celého Myjavska.

 

História

Miestni obyvatelia v minulosti väčšinou obrábali pridelenú poľnohospodársku pôdu a venovali sa chovou hospodárskych zvierat. Okrem toho vynikali vo výrobe rastlinného oleja, rozšírené bolo tkáčstvo, výšivkárstvo, výroba čipiek a dreveného náradia. Na území obce boli už v 18. storočí vyhne a mlyn. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková