Poloha

Leží v Myjavskej pahorkatine šesť kilometrov južne od Myjavy.

 

História

Samostatnou obcou je od roku 1957, po odčlenení kopaníc od obce Košariská – Priepasné. Tvoria ho malé osady roztratené po Myjavskej pahorkatine. Prví osadníci prišli na toto územie pravdepodobne  v 15. storočí. Vyklčovali časť lesa a premenili ho na poľnohospodársku pôdu. Zaoberali sa pestovaním poľnohospodárskych plodín, chovom a pasením dobytka a oviec. Od pasenia oviec pochádza aj názov obce. Kopaničiarske ženy z jednotlivých osád obce Priepasné sa preslávili paličkovaním čipiek ktoré tradične ešte v polovici 20. storočia predávali každú stredu na myjavskom trhu.

 

Kultúrne tradicie

V súčasnosti si miestni obyvatelia naďalej udržiavajú folklórne tradície a obyčajne, pri ktorých nikdy nechýba ľudová sláčiková hudba.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková