Poloha

Leží v Myjavskej pahorkatine štyri kilometre juhovýchodne od Myjavy.

 

História

Osada vznikla osídľovaním územia po oboch stranách rovnomenného potoka. Tento názov pochádza od jabloní rastúcich v hojnom počte v okolí. Pôvodne sa v chotári obce okrem lesov nachádzali i pasienky, ktoré sa využívali najmä na chov oviec. Poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie kopaničiarskeho obyvateľstva sa udržalo dodnes.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková