unn

Poloha

Leží v Chvojnickej pahorkatine sedemnásť kilometrov južne od Skalice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína až v roku 1392 pod názvom Wny, kostol zo 14.storočia však prezrádza starší pôvod osady. Postupne sa zapisovala ako Wnyn, Unyn a Unín. Patrila k holídčskemu panstvu, ktorého vlastníkmi sa v 18.storočí stali Habsburgovci. V 17.storočí obec prepadli Turci, ktorí odvliekli mnohých obyvateľov. Obyvateľstvo sa tradične zaoberalo vinohradníctvom, ktoré malo na úbočiach Chvojnickej pahorkatiny vhodné podmienky. Unínske vinice sa spomínajú už v roku 1715. Poľnohospodársky charakter má obec i v súčasnosti.

 

Pamiatky

Najstaršou sakrálnou pamiatkou je rímsko-katolícky kostol sv. Martina z druhej polovice 14.storočias. V druhej tretine 18.storočia ho barokovo prestavali. Z konca 18.storočia pochádza aj hlavný barokovo-klasicistický oltár a kazateľnica. Barokovo-klasicistickú kaplnku sv. Barbory postavili v roku 1793 na mieste staršej stavby zo 17.storočia.

 

Kultúrne tradície

Uníne sa udržiavajú ľudové  tradície a folklór, zachoval sa krásny ľudový kroj. Na    spoločenských podujatiach nikdy nechýbajú miestne dychové hudby, ako Unínčanka a  Záhoranka, ktoré sú známe na celom Slovensku i v susedných Čechách.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Unínunin_3406_2843

Obecný úrad Unín 332

908 46 Unín

Email: obuunin@ehs.sk

Tel.: 034/6621452

Web: www.unin.sk