Popudinské Močidlany

Poloha

Ležia v Chvojnickej pahorkatine trinásť kilometrov južne od Skalice.

 

História

Vznikli v roku 1954 zlúčením obcí Popudiny a Močidlany. Hoci sa na tomto území našli mince z 12.a 13.storočia, obe osady sa spomínajú už v roku 1392. Najskôr patrili k brančnovmu panstvu, potom k šaštínskemu a holíčskemu panstvu. Najznámejšími zemepánmi tu boli Czoborovci. Od roku 1730 až do zrušenia rehole patrili jezuitom zo Skalice a od roku 1736 Habsburgovcom. V Popudinách sa v 17.storočí usadili habáni, ktorí tu založili výrobu keramických predmetov. Začiatkom 19.storočia mali obce spolu viac obyvateľov ako v súčasnosti.

 

Pamiatky

V oboch miestnych častiach sa nachádza rímsko-katolícky kostol. Barokovo-klasicistický kostol sv. Štefana v Popudinách postavili v roku 1831. jeho zaujímavosťou je rokoková lampa večného svetla z druhej polovice 18.storočia. Klasicistický kostol sv. Šimona a Júdu v Močidlanoch pochádza zo začiatku 19.storočia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Popudinské Močidlanypopudinske mocidlany_866_2508

Obecný úrad Popudinské Močidlany

908 61 Popudinské Močidlany

Email: starostka@popudinskemocidlany.sk

Tel.: 034/6682766

Web: www.popudinskemocidlany.sk