radosovce

Poloha

ležia v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny desať kilometrov juhozápadne od Skalice.

 

História

Obec vznikla na mieste pôvodnej osady, ktorú z nej len zvyšky základov stredovekého kostolíka z 12. až 13. storočia. Nová obec pod názvom Rassich sa po prvý raz spomína v roku 1473 už ako mestečko. V roku 1554 dostali Radošovce od uhorského kráľa Ferdinanda I. Trhové a jarmočné právo. V roku 1560 takmer celá obec vyhorela. V priebehu histórie Radošovce patrili k holíčskemu panstvu, od roku 1730 prešli do vlastníctva skalických jezuitov a po zrušení ich rádu sa stali majetkom Habsburgovcov. Obyvateľstvo sa zaoberalo predovšetkým roľníctvom a vinohradníctvom. Doplnkovým zamestnaním boli práce na píle a tkanie konopného plátna. V obci žila početná židovská komunita, ktorá si tu v roku 1830 postavila synagógu.

 

Pamiatky

Z kultúrno-historických pamiatok si pozornosť zaslúži rímsko-katolícky barokový kostol Narodenia Panny Márie. Jeho prvá časť postavili v roku 1560 na základoch starého gotického kostola, druhú časť vybudovali v polovici 18.storočia kolmo na staršiu stavbu, čím vznikol krížový pôdorys. Celý kostol s vežou upravili koncom 19.storočia v historizujúcom goticko-renesančnom slohu. Za obcou sa nachádza klasicistická kaplnka zo začiatku 19.storočia s prístavbami z konca 19.storočia.

 

Kultúrne tradície

Radošovce sú známe udržiavaním folklórnych tradícií a zvykov.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Radošovceradosovce_873_1812

Obecný úrad Radošovce 188

908 63 Radošovce

Email: radosovce@radosovce.sk

Tel.: 034/6693101

Web: www.radosovce.sk

 

 

Hoštecná studienka, Radošovce