prietrzka

Poloha

Leží na styku Chvojnickej pahorkatiny a Dolnomoravského úvalu šesť kilometrov južne od Skalice.

 

História

Obec sa po prvý raz spomínala v roku 1392. Pôvodne ju tvorili dve osady – slovenská Chechpreters a nemecká Nemetpreters. Ďalšie názvy  pochádzajú od slova  prietrž .Obec najskôr patrila k holíčskemu panstvu, ktoré ju darovalo mestu Skalica, aby mohli vydržiavať novozaloženú nemocnicu. Obyvatelia sa  väčšinou zaoberali roľníctvom.

 

Pamiatky

Zo stavebných pamiatok stojí za zmienku rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety. Je to klasicistický objekt postavený v roku 1832 a rozšírený v roku 1944. Uprostred obce stojí murovaná baroková zvonica z konca 18.storočia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Prietržkaprietrzka_870_2521

Obecný úrad Prietržka 57

908 49 Prietržka

Email: obec@prietrzka.sk

Tel.: 034/6682284

Web: www.prietrzka.sk

 

Na trase Skalickej vinárskej cesty