jakubov

Poloha

Leží na Borskej nížine šesť kilometrov západne od Malaciek.

 

História

Obec sa po prvý raz spomína v roku 1460 pod názvom Jacabfalwa. Podľa ľudovej povesti pomenovanie obce pochádza od sochy svätého Jakuba, ktorá tu stála obkolesená košatými lipami – symbolickým stromom Slovanov. Obec patrila k plaveckému panstvu ( v polovici 16. storočia sa spomína ako Villa sancti kacobi). V 18. storočí úplne vyhorela. Na začiatku 19. storočia sa objavuje názov Jakubow, prípadne nemecký názov Jakobsdorf.

 

Pamiatky

Najznámejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol sv. Filipa a sv. Jakuba. Je to pôvodne renesančná stavba z rokov 1641 až 1644. V období rokov 1769 a 1903 kostol prestavali a zreštaurovali..

 

Príroda

Vo východnej časti chotára obce sa nachádzajú Jakubovské rybníky. Táto vodná plocha s bohatým výskytom bahenného vtáctva patrí medzi najvýznamnejšie hniezdiská a migračné lokality Záhoria. Jakubovské štrkovisko – vodná plocha ideálna na kúpanie a vodné športy – sa v súčasnosti stáva vyhľadávanou rekreačnou oblasťou.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

Jakubovjakubov_1099_577

Obecný úrad Jakubov

900 63 Jakubov

Email: starosta@jakubov.sk

Tel.: 034/7733225

Web: www.jakubov.sk

 

 

Jakubovké jazero