jablonove

Poloha

Leží pod úpätím Malých Karpát pätnásť kilometrov južne od Malaciek.

 

História

Obec bola osídlená už vo veľkomoravskom období. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1206. Sídlo sa spomína ako Jablan (po maďarsky Almás, po nemecky Apfelbaum). Obec najskôr patrila grófom zo Sv. Jura a Pezinku, neskôr sa stala súčasťou plaveckého panstva. V 17. storočí sa tu nachádzala sklárska huta. Počas Rákocziho povstania v roku 1708 obec vypálili. Jablončania boli známi rezbári – vyrezávali tradičné piesty na pranie a vaľkanie a drevené sošky.  Okrem toho sa venovali maľovaniu nábytku, výrobe dreveného riadu, tkáčstvu a košikárstvu. V ľudovej architektúre sa obec preslávila maľovanými ohniskami. Maliarsky nanášali biely rastlinný ornament na zelený podklad prstom a štetcom, na hviezdice používali zemiakové razidlá.

 

Pamiatky

K stavebným pamiatkam obce patrí pôvodne renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela (spomína sa už v roku 1561). Prestavali ho v roku 1894. K ďalším pozoruhodnostiam patrí kaplnka sv. Trojice z roku 1886 a zvyšky sklárskej huty zo 17. storočia.

 

Zdroj:  Slovensko – Rakúske pomoravie, autor Daniel Kollár, Jana Ovečková, Mária Ovečková

 

JablonovéJablonove_Mal_e_1098_141

Obecný úrad Jablonové

900 54 Jablonové

Email: obec.jablonove@connected.sk

Tel.: 034/7787132

Web: www.obecjablonove.sk